Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

Eurovision 2009: Turkey

Eurovision Song Contest 2009 Semi-Final (1) Turkey (TRT)
Performer:
Hadise
Song title: Düm Tek Tek
Song writer(s): Sinan Akçıl, Hadise Açıkgöz, Stefaan Fernande
Song composer(s): Sinan Akçıl

Baby you’re perfect for me
You are my gift from heaven
This is the greatest story
Of all timesWe met like in a movie
So meant to last forever
And what you’re doing to me
Feels so fine
Angel, I wake up and live my dreams Endlessly
Crazy for you!
Can you feel the rhythm in my heart
The beat’s going Düm Tek Tek
Always out it like there’s no limit,
Feels like there’s no way back
Baby, I read all answers
In your exotic movements
You are the greatest dancer
Of all timesYou make me feel so special
No one can kiss like you do
As if it’s your profession
Feels so fine…

Eurovision 2009: Russia

Eurovision Song Contest 2009 Final Russia (C1R)
Performer: Anastasia Prikhodko/Анастасия Приходько
Song title: Mamo
Song writer(s): Konstantin Meladzé, Diana Golde
Song composer(s): Konstantin Meladzé
κατεβάστε το video clip του τραγουδιού

Вышел из тени вновь, мой враг - моя любовь
Неизбежна моя доля, сколько сердце ни готовь.
Но, прежде чем уйти, колечком золотым
Обручил меня с собою и от чар не защитил
И на волю мою душу не пустил

Мамо, а ти ж мені казала як не жадай
Мамо, а я ж тоді не знала де ж та біда
Мамо, а ти ж мені казала час як вода
Мамо, мамо, мам, любов - біда
Брошу мечту свою и об пол разобью

Как сломал ты мою долю и оставил на краю
Я дождем девичьи слезы разолью
Мама, а ты же мне сказала: не ожидай
Мама, а я ж тогда не знала где ж та беда
Мама, а ты же мне сказала время вода
Мама, мама, мама, любовь - беда...

Eurovision 2009: Russia (with En characters)

Eurovision 2009: Russia
Anastasya Prikhodko: Mamo
(with En characters)
Višel iz tenji vnov, moj vrag - maja ljubov
Njejizbježna maja dolja, skoljka sertse nji gatov
No, preždje čem ujti, kalječkom zalatim
Abručil menja s saboju i at čar nje zašitil
I na volju maju dušu nje pustil
Mamo, a ti ž menі kazala jak ne žadaj
Mamo, a ja ž todі ne znala de ž ta bіda
Mamo, a ti ž menі kazala čas jak voda
Mamo, mamo, mamo, ljubov - bіda
Brošu mečtu svaju i ob pal razabju
Kak slamal ti maju dolju i astavjil na kraju
Ja daždjom djevjiči sljozi razalju
Mama, a ti že mnje skazala, nje ažidaj
Mama, a ja ž tagda nje znala, gdje ž ta bjeda
Mama, a ti že mnje skazala, vrjema - vada
Mama, mama, mama, ljubov - bjeda
Mamo, a ja ž todі ne znala de ž ta bіda
Mamo, a ti ž menі kazala čas jak voda
Mamo, mamo, mamo, ljubov - bіda

Eurovision 2009: Russia (En Version)

Eurovision 2009: Anastasiya Prykhodko
Mamo
English Version: Mum
Out of the shadows once again, my enemy, my love
Inevitable is my destiny, no matter how much you're prepared
But before you left, with golden ring
You engaged to me and didn't save me from sorcery
And didn't let my soul be free
Mum, and you've been telling me not to desire
Mum, and at that time I didn't know where trouble is
Mum, and you've been telling me that time is like water
Mum, Mum, Mum, love is trouble
I will throw away my dream and crush it on the floor
How you've broken my destiny and left it on the side
I will pour out girl's tears like rain
Mum, and you've been telling me not to desire
Mum, and at that time I didn't know where trouble is
Mum, and you've been telling me that time is like water
Mum, Mum, Mum, love is trouble
(Mum, and you've been telling me not to desire)
(Mum, and at that time I didn't know where trouble is)
Mum, and you've been telling me that time is like water
Mum, Mum, Mum, love is trouble
Mum, and at that time I didn't know where trouble is
Mum, and you've been telling me that time is like water
Mum, Mum, Mum, love is trouble

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

Kalomoira: Secret combination

Kalomoira Sarantis
Secret combination
Can you see it?
Can you see it?
You have to discover me
What goes wrong when I am crying
Or what I want when I 'm smiling

Can you feel it?
Can you feel it?
That I 'm not a little girl
You 're misunderstanding my way
And all the roles that I like to play

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true
My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true
My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

An open book
An open book
Well I 'm sorry I am not
Sometimes I 'm acting like a lady
Sometimes woman, sometimes baby

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true
My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true

My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart
~*~
My secret combination
It 's a mystery for you
Use your imagination
I 'm not easy but I 'm true
My secret combination
Boy you have to try it hard
To win a destination
In the center of my heart

To win a destination
In the center of my heart

Helena Paparizou: Voulez vous

Helena Paparizou
Voulez vous
Go! When she moves
I'm Talking lights camera action!
She's the queen of the scene
And you know she can pull
A hit and run with a passion
call it a sin, but she is in control
La la la la la la la...
Have your screaming yes
The way she says
Voulez vous-Mon Amour
Come dance with me
And i'll dance for you
Voulez vous-Mon Amour
A night for two, like i do, do, do
Hey! Big and small
She's got
With her game of hide and seek
Like a slave
Have your achy breaky heart
In choke hold
Get it while it's hot
Cause she is popular
La la la la la la la...
Who could her no
The way she goes
Voulez vous-Mon Arour
Come dance with me
And I'll dance for you
Voulez vous-Mon Amour
A night for two, like I do, do, do
Hey ya, hey ya-Heartbreaker
She's a breathtaker
She will wear you out...
Make you spend
Like there's no end
Leave you dry, wondering why
And where she went...
Voulez vous-Mon Amour
Come dance with me
And I'll dance for you
Voulez vous-Mon Amour
A night for two
Like i do, do, do
Voulez vous-Mon Amour
Come dance with me
And I'll dance for you
Voulez vous-Mon Amour
Spend a night for two
Like i do, do, do!

Helena Paparizou: The light in our soul

Helena Paparizou
The light in our soul
You promise me our love will last forever
You stand by me to make our dreams come true
And now you say we can go on together
The chemistry is gone for me and you
But I believe we still belong together
And all the dreams we make can still come true
If we can only try to make it better
we give our love a chance to make it true
I wonder why
Why can't we give each other our love
Unconditional true love
Look inside us for the light in our soul
Why can't we heal each others heart
Never let us fall apart
Look inside us for the light in our soul
light in our soul
light in our soul
I said that we were meant to be together
I haven't lost my faith in me and you
If we could only try and make it better
Give our love a chance to make it true
I wonder why
Why can't we give each other our love
Unconditional true love
Look inside us for the light in our soul
Why can't we heal each others heart
Never let us fall apart
Look inside us for the light in our soul
light in our soul
Why can't we give each other our love
Unconditional true love
Look inside us for the light in our soul
Why can't we heal each others heart
Never let us fall apart
Look inside us for the light in our soul
The light in our soul [x3]

Dima Bilan: Take me with you

Dima Bilan
Take me with you
Everybody’s got a fantasy
Part of being where you are
For every action there’s a price to pay
So am I paying for it now?
See what I mean?
But I can see it
Keep on holding onto me
Is this how it’s meant to be?

Ref. Take me with you
Take my heart and let it stay
Take me with you
I got no one else to say
It feels like I’m dying
When you walk away
Take me with you Take! Me! With! You!

I’m not so mad about that act of love
I’d really love some time to change
But I can’t stand to feel that pain of love
I guess I got myself to blame See I need to breathe?
To make me feel the way
My body doesn’t need
The warmth of your release

Ref.

This is to the side
I’ve cried upon
Do you think that you can put this all behind you?
We’ll never go back to the way it was
Maybe I’m still holding on
To a part of you that’s gone
And now it’s time to move on
Then take me with you!!!

Ref x 2.

Dima Bilan: Never let you go

Dima Bilan
Never lets you go
Heavy clouds, no rain
And every move causes pain
Ready kiss, but no love
I feel i'm torn in half
Burning look, but no heat
It's not you really need
Baby now it's happened with us
We are dancing on broken glass
Can't stand no more
Never, never let you go
You are the one i'm searching for
Flesh of my flesh, bone of my bone
Love's carving it in the stone
Never, never let you go
Return the days we had before
Soul of my soul, blood of my blood
Love's carving it in my heart
Gentle words, no aim
It seems we're playing a game
Easy smile, but no fun
Sweet music for no one
Close embrace, but no more
Cold champagne we forgot to pour
Baby now it's happened with us
We're dancing on broken glass
Can't stand no more
Never, never let you go
You are the one i'm searching for
Flesh of my flesh, bone of my bone
Love's carving it in the stone
Never, never let you go
Return the days we had before
Soul of my soul, blood of my blood
Love's carving it in my heart
...............................................................................

Dima Bilan: Lady Flame

Dima Bilan
Lady Flame
I love you lady flame,
Ive got some news for you,
Im gonna close my eyes, so what you gonna do,
You can wisper yes or no,
all the same it makes me hot
because i want to get,
the best of what you got
Im gonna light you up so keep your fire burning,
Im gonna launch a new attack without a warning,
You say i better stop but i am only human,
You are my reason why god ever made a woman.
Na na na na na, ba ba ba ba-ha
Na na na na na, ba ba ba ba-ha
I love you lady flame,
Ive got some news for you,
I wanna wake you up,
so what you wanna do,
feel me burning by your side,
Cos im never satisfied,
Dont have to know your name,
Because its all the same
Chorous:
I'm gonna light you up so keep your fire burning....
I love you lady flame,
Ive got some news for you,
Im gonna close my eyes, so what you gonna do,
You can wisper yes or no,
all the same it makes me hot
because i want to get,
the best of what you got,
Chorus
Instrumental
Chorus

Dima Bilan: Number One Fan

Dima Bilan
Number one fan
They call me Dima Bilan... ...

Love at first sight
I've been watching you all night
What I gotta do for you
Made me know cause
The way you dance
Makes me want you all the bad
Oh, you're so fine
I just wanna make you mine

Baby you should go with me
Cause I can be the one you need
It is something about the way you are
You're my superstar

And I am your number one fan
Baby I'm your number one fan
Lady said I'm your number one fan
Baby I'm your number one fan
I'll be your number one fan

Ooo... she's sexy as she wanna be...
You don't wanna... what?
There coming Dima Bilan...

Ready for some action
We can make it happen
I need your love...
You're what just cant get enough!
Baby you should go with me [You should go with me]
Cause I can be the one you need [I’ll be the one you need]
And there's something in the way you are...
You're my superstar

And I'm your number one fan Baby,
I'm your number one fan
Lady... said I'm your number one fan Baby,
I'm your number one fan...
I'll be your number one fan...
They call me Dima Bilan... ...
Baby you should go with me
Cause I can be the one you need
And there's something
But the way you are... you're my superstar!
And I'm your number one fan Baby,
I'm your number one fan Lady... said I'm your number one fan
Baby, I'm your number one fan...
I'll be your number one fan... ...

Dima Bilan: Between The Sky And Heaven

Dima Bilan
Between the sky and heaven
I was looking for you
And I wish I could know
You'd come to slip away
I would give you a clue
But I just didn't show
That you were meant to stay
While we are getting so lonely
Love is still up there but only
Between the sky and heaven
Nothing can ever compare
To what it's like to be there
Between the sky and heaven
As we keep rushing like crazy
Can we still see it's amazing
Between the sky and heaven
But after all the days of despair
I know I'll meet you up there
Between the sky and heaven...
I am waiting for you
And I know you can sense me
Though you're miles and miles away
On this side of the world
I am feeling you too
Without a single word you say
Cause while we are getting so lonely...

Dima Bilan: Porque Aun Te Amo

Mentiria si dijera que sin ti la vida sigue igual
que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar
Decir que no me afecta verte ya con otro
no me lo creería ni yo mismo tampoco
seria mirarme al espejo y quererme engañar
Porque aún te amo y sigo enamorado
no encuentro el modo de olvidarme de ti
de arrancarme tu amor de raiz
porque aún te amo y estoy abandonado
lo que no haría por volverte a besar
y a tu lado poder despertar
porque aún te amo
Tu recuerdo esta presente en cada cosa a mi alrededor
no hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón
extraño cada instante que viví contigo
mi vida sin tu amor te juro es un castigo
regresa de nuevo conmigo te pido perdón
Porque aún te amo y sigo enamorado
no encuentro el modo de olvidarme de ti
de arrancarme tu amor de raiz
porque aún te amo y estoy abandonado
lo que no haría por volverte a besar
y a tu lado poder despertar
porque aún te amo...
Porque aún te amo y sigo enamorado
lo que no haría por volverte a besar
y a tu lado poder despertar
porque aún te amo...
Mentiria si dijera que sin ti la vida sigue igual...

Dima Bilan: Amnesia

Dima Bilan
Amnesia
Used to be a flame,
You used to be a fire,
Whatever but the shame,
A love is an another world
And you`re a perfect girl
But I don`t wanna listen up
Think about all the pain
I keep forgetting.
Keep forgetting how it hurt so bad,
Can't remember how you make me sad
I don`t wanna feel like that,
Don`t want you do to me
Keep forgetting how it hurt so bad
Can't remember how you make me sad
Try make it easy,
So I just forget you.
Throwing away the memories
Don`t care about the history
Won`t know you the next time i see ya
I think i`m get amnesia
Throwing away the memories
Don`t care about the history
Won`t know you the next time i see ya
I think I`m get amnesia.
I don't wanna think about you...
Take another look, another look, take another look
Try understand me
Open up the book
Listen no fairy tales
What you gonna say then?
I`m reaping the pages.
Baby it`s amazing Ooh, but
I keep forgetting.

Dima Bilan: Believe

Dima Bilan
Believe
Writer: Dima Bilan-Jim Beanz
Even when the thunder and storm begins
I'll be standing stong like a tree in the wind
Nothing is gonna move this mountain or change my direction
I'm falling off the sky and I'm all alone
The courage that's inside is gonna break my fall
Nothing is gonna dim my light within
But if I keep going on it will never be impossible
Not today.
Cause I got something to believe in
As long as I'm breathing
There is not a limit to what
I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me
if I just believe
And I believe in me
Even when the world tries to pull me down
Tell me that I can't... try to turn me around
I wont let them put my fire out
But if I keep going on
it will never be impossible
Not today
Cause I got something to believe in
As long as I'm breathing
There is not a limit to what
I can dream
Cause I got something to believe in
Mission to keep climbing
Nothing else can stop me
if I just believe
And I believe
I can do it all, open every door
Turn unthinkable to reality
You see I can do it all and more
Believe in
as long as I'm breathing
There is no limit to what
I can dream
Cause I've got something to believe in
mission to keep climbing
Nothing else can stop me if I
just believe
And I believe in me.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Dima Bilan: Never lets you go: Portuguese version: Nunca vou deixar você partir

Dima Bilan
Never lets you go:
Portuguese version
"Nunca vou deixar você partir"
Nuvens pesadas, nenhuma chuva
E cada movimento causa a dor
O beijo pronot, mas o nenhum amor
Sinto que eu estou rasgado ao meio
Olhar ardente, mas nenhum calor
Não é isso o que eu necessito
Amor, tem acontecido agora com nós que nós estamos dançando em vidro quebrado
Não posso mais

Refrão:
Nunca, nunca vou te deixar partir
Você é carne de minha carne, osso de meu osso
Cravado na pedra
Nunca, nunca deixaram-no vão
Retornar os dias onde nós tivemos antes
Alma de minha alma, sangue meu amor que está cravado em meu coração
Palavras delicadas, nenhum alvo
Parece que nós estamos jogando um jogoSorriso fácil, mas nenhum divertimento
Música doce para ninguém
Fechar a garrafa, mas não há mais champanhe
Que frio nós nos esquecemos de beber
Amor, tem acontecido algo com nós estamos dançando em vidro quebrado

Refrão (2x)